top of page
Close up Industrial view at oil refinery plant form industry zone with sunrise and cloudy
HAKKIMIZDA

BESENVE, enerji verimliliği danışmanlığı alanında verimlilik artırıcı çözümlere dair enerji etüdü, mühendislik, projelendirme, uygulama, test ve işletmeye alma, performans ölçme ve doğrulama adımlarını bütünsel olarak planlayıp yönetebilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir enerji verimliliği danışmanlık şirketidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkezine alan, enerji performansı ve çevresel etki odaklı projeler geliştirme yaklaşımı üzerine kurulmuştur.

Endüstriyel işletmelerden kamu altyapı tesislerine, ticari binalardan konut projelerine kadar geniş bir yelpazeye uzman mimar ve mühendislerden oluşan kadrosu ile enerji tüketimlerini ve karbon salımlarını azaltan çözümler sunmaktadır.

Küresel dinamiklere ve konjonktüre bağlı olarak yüksek oranda dalgalanan enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz etkilerin asgari seviyeye indirilmesi ve 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın gerekli kıldığı sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine ulaşabilmek için enerji verimliliği projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği projelerinin hızla hayata geçirilebilmesi için enerji performans sözleşmeleri (EPS) bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.

Enerji performans sözleşmeleri, performans garantili çözümler ile birlikte proje finansmanını da sağlayabilmektedir. BESENVE, gerek kendi özkaynakları gerek iş ortağı olan ESCO'larla birlikte enerji verimliiği projeleri gerçekleştirmektedir.

Our Vision

We are determined to perform our best in the areas we serve for a sustainable world future.

Our Mission

We are here for different solutions, more holistic and environmentalist approach, more energy savings, compliance with ethical values and more.

bottom of page