top of page
05_ISO_50001_01.jpg

ISO 50001

Uluslararası Enerji Yönetimi Standardı ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi birçok iş sektörünün temel odak noktalarından biri olmaya başlamıştır.

ISO 50001 standardının amacı kuruluşların; enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dâhil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi enerjinin sistematik yönetimi vasıtasıyla, sera gazı emisyonları ile diğer ilgili çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi coğrafi, kültürel ve sosyal koşullara bakılmaksızın, her tür ve büyüklükteki kuruluşlar için uygulanabilir. EnYS bir kuruluşun; politikadaki taahhütlerini yerine getirmesini, enerji performansını iyileştirmek için gerekli önlemleri almasını ve sistemin bu standardın şartlarına uygunluğunu göstermesini sağlar.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ'NİN FAYDALARI

  • Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.

  • İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.

  • Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.

  • Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.

  • Sera Gazı Emisyonları ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu kolaylaştırır

  • İsraftan kaynaklanan çevre etkisi azaltılır.

  • Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hibe şeklinde verilen Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP), Gönüllü Anlaşma gibi teşviklerden faydalanabilmek için kurulması zorunludur.


ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bizleri aramanız yeterlidir.

bottom of page