top of page
Reduce greenhouse gas emission for climate change and sustainable development.jpg

DEKARBONİZASYON

Mevcut Durum Analizi

Enerji tüketimi ve karbon emisyonları dikkatli bir şekilde analiz edilir. Bu analiz, mevcut performansın net bir fotoğrafını çeker ve iyileştirme fırsatlarını belirler.

Kıyaslama

Performans, benzer büyüklükteki ve sektördeki diğer kuruluşlarla ve ulusal/uluslararası standartlarla kıyaslanır. Bu süreç, endüstri ortalamalarına göre pozisyonu netleştirir ve ilerleme için somut hedefler koyar.

Ön Enerji Etüdü

Enerji tüketimini, verimliliğini ve israf noktalarını tespit etmek amacıyla ön enerji etüdü yapılır. Bu çalışma, müdahale edilmesi gereken alanları ve potansiyel tasarrufları ortaya koyar.

Enerji Verimliliği Önlemleri

Enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltacak önlemler belirlenerek, potansiyel miktarları için tahmini hesaplamalar yapılır.

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli değerlendirilir ve bu kaynakların mevcut enerji kompozisyonuna entegrasyonu için stratejiler geliştirilir. Bu adım, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar.

Finansal Değerleme

Dekarbonizasyon yatırımlarının finansal getirileri hesaplanır. Riskler, fırsatlar ve geri ödeme süreleri değerlendirilir, Ayrıca olası yatırımların ekonomik ömürleri doğrultusunda detaylı finansal değerlemeler yapılır.

Yol Haritası

Karbon nötr hedeflere ulaşmak için aşamalı bir yol haritası oluşturulur. Bu yol haritası, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları detaylandırır.

Karbonsuzlaştırma yol haritası için lütfen bizimle iletişime geçiniz...

bottom of page