top of page
03_VAP_02.jpg

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

BESENVE Enerji, 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” içerisinde tanımlanan, binalar için hazırlanması gereken Bina Enerji Kimlik Belgesi’ ni ve konu ile ilgili eğitimleri gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Mevcut binalar: BESENVE Enerji, Enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketidir ve mevcut binalarda EKB düzenleme anlamında tam yetkiye sahiptir.

Yeni Binalar: Enerji Kimlik Belgesini alabilmek amacıyla, EKB düzenleme yetkisi bulunan meslek odalarından alınmış olan Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendislik bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

 

BESENVE Enerji, Makine Mühendisleri Odasından ve Elektrik Mühendisleri Odasından tescilli SMM yetkisine sahip bir kuruluş olarak, yeni binalarda da Enerji Kimlik Belgesi çalışması yapma adına tam yetkiliye sahiptir.

bottom of page