top of page
01_ENERJI_PERFORMANS_SOZLESMESI_01.jpg

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ (EPS)

Dünyadaki karbon emisyonu azaltma hedeflerinin ilk adımı 1992 Rio de Janeiro Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile başlamış, Paris Anlaşması ile hız kazanmıştır. İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan devletler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve benzeri sürdürülebilir projeler ile karbon emisyonunu azaltarak Paris Anlaşması’nda yer alan 2050 hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

Belirlenen hedeflere ulaşmanın en önemli yollarından biri ise işletmelerin enerji verimliliklerinin arttırılmasıdır. Binaların ve endüstriyel tesislerin enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılacak iyileştirmeler için Enerji Hizmet Şirketi (ESCO) ile işveren arasında finansman kolaylığı sağlayan, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) geliştirilmiştir. Bu sözleşmeler birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde de enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmiş, bu tarihten itibaren mevzuat çalışmalara hız verilmiştir. 2019 – 2023 yıllarını planlayan 11. Kalkınma Planı’nda enerji verimliliği ve çevresel etkilerin azaltılması konusunda yol haritası belirlenmiştir. 

'Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri' 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve onbeş yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceklerdir. Kamuda EPS uygulamaları yine aynı kanun ve yönetmelikle yetki belgesi verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından gerçekleştirebilirler. 

ESCO’lar bütün dünyada enerji verimliliği yatırımlarının geçekleşmesinde en önemli mekanizmadır. 


ESCO, İşletme tarafından tanımlanan ve çeşitli sınırlar içerebilen, enerji kullanımları ve ilgili faaliyetleri (tesisler; teçhizatlar, sistemler, prosesler) kapsayan detaylı bir enerji denetimi yürütür ve enerji verimliliği için iyileştirmeleri belirler.

Enerji performans sözleşmesi, bir işletmede yapılan enerji verimliliği etütleri neticesinde tespit edilen tasarruf potansiyeli üzerine kurgulanan, karşılıklı kazan-kazan prensibine göre yapılandırılmış bir teknik-finansman modelidir. Enve Enerji (ESCO) işletme içerisinde yapmış olduğu çalışma sonrasında enerji tasarruf potansiyelini tespit etmektedir. 

İşletmenin güven beyanıyla birlikte uygun finansman modeliyle, odaklanılan sistemler modernize edilmektedir. Yatırım maliyetleri sağlanması taahhüt edilen enerji tasarrufuyla ödenmektedir. Bu süreçte Enve Enerji, tasarrufu garanti etmekte ve enerji performansıyla ilgili tüm riskleri üstlenmektedir. 

Finansman Enve Enerji tarafından direkt sağlanabildiği gibi üçüncü taraflar veya doğrudan işletme tarafından da sağlanabilmektedir. 

Enve Enerji bu süreçte; enerji etüdünden tasarıma, finansmandan montaja ve devreye almaya kadar tüm hizmetleri sağlamaktadır.

Garantili, paylaşımlı ve yatırımsız sözleşme türlerimizden sizin için uygun olan iş modeli ve çözüm önerilerimizi tespit edebilmemiz için bizlerle temasa geçebilirsiniz.

bottom of page